دتکتور ها (12)

ماژول ارتباطی (6)

ماژول افزایش زون (2)

کنترل پنل (4)

کیپد امنیتی (7)

ریموت کنترل (1)