خروجی PGM

خروجی قابل برنامه ریزی یا PGM چیست؟ بررسی مزایای خروجی PGM

دزدگیر های اماکن ابزاری ضروری برای محافظت از خانه ها و مشاغل در برابر سرقت، خرابکاری و سایر اشکال فعالیت های مجرمانه هستند. سیستم‌های ا...

ادامه مطلب

قابلیت تشخیص حیوانات خانگی

قابلیت PET یا تشخیص حیوانات خانگی در سیستم های حفاظتی چیست؟

قابلیت PET (تشخیص حیوانات) در سیستم های حفاظتی چیست؟ نصب یک سنسور حرکتی در خانه، محل کار، پارکینگ و ... می تواند امری ضروری برای تامین...

ادامه مطلب